Březnový sraz KZJ, 2016

Každý měsíc pořádá KZJ pro svoje členy a čekatele dvoudenní výcvikový sraz. Březnový byl zaměřen na dvě obtížnosti. V sobotu mohli psovodi navštívit kynologický klub Křepice a vyzkoušet si poslušnost, překážky, plochy a stopy v novém prostředí.

V neděli odpoledne jsme se věnovali přípravě psovodů na atesty MV v ploše. Dvojice psovodů šla dle GPS souřadnic k terénu (krátký pochod prověřující kondici psovodů a psů). Následovalo hledání ve dvou protilehlých terénem, práce s mapou a vysílačkou.

Největší obtížností byla přílišná samostatnost pejsků a tím pádem zabíhání do sousedního terénu. Po první práci v ploše se dvojice vydala dle dalších souřadnic na místo, kde je čekalo poskytnutí první pomoci opilé ženě, ženě se zlomenou nohou, a třetí ženě, která dostala epileptický záchvat. Hned poté následovala další práce v ploše, a velmi netradiční tvar terénu – trojúhelník. Opět práce s vysílačkou, mapou a navíc zakreslení souřadnic najitých figurantů do GPS.

Psovodi Jana Šmídová, Aleš Krč, Radmila Volná a David Volný to celé zvládli opravdu výborně. Obrovský dík patří Janě Zavadilové a všem pomocníkům, kteří s námi strávili celé odpoledne a velmi ochotně se nechali zahrabat pod větve v terénu a někteří s námi vydrželi až do závěrečného hodnocení. A abyste se měli na co těšit, brzy si tuto přípravu na praxi zopakujeme!

Fotogalerie.