Naší největší snahou je stále se zdokonalovat a být k dispozici vždy, když je potřeba pomáhat zachraňovat lidské životy.

Kynologická záchranná jednotka České republiky

je spolek zabývající se výcvikem a praktickým využitím záchranných psů.

Naše historie se začala odvíjet v roce 1989 založením Záchranné brigády kynologů města Brna, která byla v letech 1997–2005 součástí Svazu záchranných brigád kynologů ČR.

Samotný vznik brněnské brigády a později i KZJ ČR je neodmyslitelně spjat se jménem Dana Lišková, která stála u zrodu této organizace a díky jejíž vizi, elánu a zkušenostem jsme dnes stabilní záchranářský kolektiv, uznávaný a respektovaný jak v ČR, tak i v zahraničí.

Od roku 2005 jsme zaregistrováni na Ministerstvu vnitra ČR jako KZJ a působíme jako samostatný právní subjekt s přímým členstvím v IRO (Mezinárodní záchranná kynologická organizace), jejímž prostřednictvím jsme členem FCI.

uvod

Hlavním partnerem pro praktické využití psovodů se psy je Ministerstvo vnitra ČR, jehož examinátoři  zadávají úspěšným týmům – psovod a pes – Atesty MV ČR pro nasazení k vyhledání v sutinách nebo plochách s účinností pro ČR a zahraničí.

V současné době má naše organizace pět atestovaných psovodů pro práci v ploše, tři pro práci v sutině a několik dalších členů, kteří se na atesty připravují.

Máme mezi sebou psovody se psy, kteří zasahovali v zahraničí (zemětřesení Turecko, Alžírsko, Indie, hledání pohřešovaných na Slovensku a v Rakousku). V ČR se naši psovodi podíleli např. na zásazích při. povodních v r. 2002, hledání pohřešovaných v Brně-Bystrci, u Dalešické přehrady, při zásazích po výbuchu plynu na ul. Zubatého a ul. Tržní v Brně.

Podepsáním smlouvy s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje se KZJ stala složkou Integrovaného záchranného systému ČR. Dalšími smluvními partnery v regionu jsou Police ČR a Český červený kříž.

Součástí přezkoušení kvality týmů je i záchranářská sportovní činnost. Naši členové stanuli na nejvyšších stupních – máme několik titulů Mistr světa, Mistr ČR, Mistr Rakouska, Slovenska, Slovinska, mnoho vítězů Českých pohárů v sutinovém, plošném, lavinovém vyhledání a ve vodních záchranných pracích.

Naší největší snahou je stále se zdokonalovat a být k dispozici vždy, když je potřeba pomáhat zachraňovat lidské životy.

uvodni1

Požádat o pomoc