Plán akcí

AKCE pořádané KZJ ČR:

  • 1. – 2.5.2021 Mezinárodní zkoušky IPO-R
  • 19.6.2021 Den s KZJ
  • 8. – 10.10.2021 Praktická stopa 2021

ODKAZY na plány akcí dalších organizací:

International Rescue Organization (IRO)

Svaz záchranných brigád kynologů České Republiky (SZBK ČR)

Záchranná brigáda kynologů Jihomoravského kraje ČR (ZBK JmK ČR)

Integrovaný záchranný systém (IZS)