Plán akcí

AKCE pořádané KZJ ČR:

  • 19. 6. 2021 – Den s KZJ
  • 4. – 5. 9. 2021 – Mezinárodní zkoušky IPO-R
  • 8. – 10. 10. 2021 – Praktická stopa 2021

ODKAZY na plány akcí dalších organizací:

International Rescue Organization (IRO)

Svaz záchranných brigád kynologů České Republiky (SZBK ČR)

Záchranná brigáda kynologů Jihomoravského kraje ČR (ZBK JmK ČR)

Integrovaný záchranný systém (IZS)