Plán akcí

AKCE pořádané KZJ ČR:

  • 08.05. – 10.05.2020: Meeting 2020
  • 09.11. – 10.11.2020: Praktická stopa 2020

ODKAZY na plány akcí dalších organizací:

International Rescue Organization (IRO)

Svaz záchranných brigád kynologů České Republiky (SZBK ČR)

Záchranná brigáda kynologů Jihomoravského kraje ČR (ZBK JmK ČR)

Integrovaný záchranný systém (IZS)