Jak získat pomoc

Co nabízíme

Nabízíme bezplatnou pomoc při pátrání po pohřešovaných osobách. Při pátrání využíváme vycvičených psů pro prohledání vytipovaných lokalit. Psi jsou cvičeni na vyhledání osob, které jsou stále naživu, tedy max. několik dní od začátku pohřešování.

Zajistíme si vlastní technické prostředky pro pátrání a na místo se dopravíme ve svých vozidlech na vlastní náklady

Osoby, které můžete kontaktovat při pátrání po pohřešovaných osobách:

Lukáš Mařica

725 592 959

Petr Dočekal

774 566 542

Jana Máslová

608 244 171

Petra Gabrišová

606 102 306

 

Jak pátrání probíhá

Kontaktní osoba telefonicky převezme základní informace:

 • Popis pohřešované osoby
 • Kdy bylo vyhlášeno pátrání
 • Kde bude probíhat pátrání

Kontaktní osoba zajistí psovody a další členy zásahu a informuje o dostupnosti potřebných sil pro nasazení.

Po příjezdu na místo je potřeba osobní setkání s organizátorem pátrání nebo Policií ČR, kde se dohodnou detaily a rozsah pátrání, informace o pohřešovaném a domluví se prostory k prohledávání

Přidělený prostor se rozdělí mezi jednotlivé psovody, psovodi jdou do svých terénů a sami je koordinujeme. Průměrná rychlost pátrání je do 10 ha za hodinu na psovoda. Tato rychlost je výrazně ovlivněna prostupností a charakterem terénu.

Ukončením práce předají psovodi GPS záznamy kontaktní osobě KZJ

Jsme schopni předat přesné trasy psovodů v prohledávané oblasti. Výstup tedy slouží jako jasný vizuální přehled o prohledané oblasti, stejně tak slouží jako důkaz o prohledání. S výstupem zároveň předáváme informace o nalezených předmětech (např. oblečení, osobní věci atd. – foto a GPS souřadnice).

Obecné rady jak postupovat v případě, že někoho pohřešujete a máte obavu o jeho zdraví

(lidé dlouhodobě nemocní, lidé s předpokladem k sebevraždě, lidé staří nebo děti)

 1. Obvolejte známé, příbuzné, či místa, kde se často zdržuje a rád je vyhledává
 2. Zavolejte do okolních nemocnic, zda nebyl hospitalizován
 3. U dětí kontaktujte školu, rodiče kamarádů a zjistěte co nejvíce informací
 4. Informujte Obecní úřad, který může pohřešování vyhlásit místním rozhlasem. Náhodní svědci po získání informace mnohokrát „vyřešili“ pátrání.
 5. Zbytečně nečekejte s ohlášením na PČR, např. jako se většinou čeká na návrat do setmění. Dále se vyvarujte situaci „hledám já – hledá celá rodina – hledá celá vesnice – a nakonec zavoláme PČR“.
 6. Informujte Policii ČR, osobně na nejbližší stanici nebo telefonicky na lince 158.
  • Připravte si
   • Aktuální fotku pohřešovaného, datum narození a jeho popis
   • Seznam léků, které bere a u koho se léčí
   • Zkuste si dopředu vzpomenout, v čem byl oblečen
   • Zkontrolujte, co si mohl s sebou vzít (telefon, doklady, peníze, léky, věci na převlečení, jídlo, výbavu na delší pobyt mimo domov, auto apod.)
   • Seznam míst, kam rád chodí a která vyhledává, odkud a kam šel, kdy jste s ním byli naposledy v kontaktu
   • V případě podezření na sebevraždu hledejte vzkaz, prověřte mailovou korespondenci, historii v PC apod.
  • Chtějte po Policii ČR
   • Kontakt na policistu, který bude mít pátrání na starosti, jméno, telefon, email
   • Od něj pak chtějte znát postup pátrání, kterým bude chtít postupovat
  • Neočekávejte
   • Okamžité zahájení velké pátrací akce, pokud nejde o dítě nebo o vysoké podezření na život ohrožující stav pohřešovaného
   • Pátrání v přírodním terénu za tmy, pokud nejde o dítě nebo o vysoké podezření na život ohrožující stav pohřešovaného
   • Nasazení všech sil Policie ČR v začátku pátrání, Policie má své metodické postupy a standardy, jak vést takové pátrání
   • Nespoléhejte na termovizi a vrtulník, tato technologie má své klady, ale také mnoho chyb
 7. Při předpokládaném odchodu pohřešovaného z domova, pokud možno nepošlapejte odchozí stopu (pokud to není ve městě) z důvodu možnosti nasazení psa stopaře
 8. I starý nemocný člověk může v terénu přežít několik dní, stejně jako malé dítě může ujít mnoho kilometrů. Tzn. nepodceňujte možnosti pohřešovaného
 9. Nejdříve důkladně prohledejte dům a nejbližší okolí. Schovaných dětí už bylo spousta a řada pohřešovaných byla nalezena právě ve svém domě nebo blízko něj.
 10. Pokud bude probíhat pátrání i v terénu, zeptejte se Policie, zda by Vám nemohla sdělit postup:
  • Zda budou chtít použít pouze vlastní síly
   • Policisty ve službě
   • Psovody Policie ČR
  • Zda použijí síly ostatních složek IZS, pokud ne, tak proč?
   • Hasiče
   • Dobrovolné hasiče
   • Atestované psovody GŘ HZS(jejich seznam je k dispozici na každém Krajském operačním středisku tzv. KOPISu)
  • Zda chtějí a povolí Dobrovolnickou pomoc (neměli by odmítnout, ale můžou ze zákona zakázat vstup dobrovolníků do určitých oblastí)
   • oslovte Dobrovolné psovody z regionu a okolí
   • Oslovte další dobrovolnické organizace a spolky ze svého okolí ( např. myslivce…)
   • Zorganizujte událost na Facebooku a požádejte o pomoc
   • Pokud to neudělá PČR, informujte regionální média (rádio a internet budou asi nejrychlejší zprostředkovatelé informace)
   • Vyvěste letáky s fotkou a popisem pohřešovaného, vč. kontaktních údajů

Převzato z https://hledani-pohresovanych.webnode.cz/jak-postupovat/

Požádat o pomoc