Členové

Atestovaní psovodi:

Regina Samlíková & Beáta ze Lhoteckých lesů

  • atest MV pro práci v sutině do dubna 2023
  • atest MV pro práci v ploše do května 2023
  • mobil: 603 929 833

Sabina Hošková & Cookie Samý úspěch

  • atest MV pro práci v sutině do dubna 2024
  • mobil: 603 941 731

Členská základna:

Ilona Borýsková

Ivo Čepický

Markéta Dočekalová

Petr Dočekal

Alena Francová

Petra Gabrišová 

Jiří Guňka

Jana Havelková

Sabina Hošková – atestovaný psovod

Alena Jančíková

Pavel Job

Marek Kaláb

Nikola Kalivodová

Eva Kamarádová

Jolana Kaplanová

Alena Kernová

Aleš Krč

Dana Kroupová

Irena Málková

Lukáš Mařica

Jana Máslová

Markéta Muchová

Hana Nyffenegger

Zdeňka Okřinová

Eva Ondrušová

Alexandra Perničková

Taťána Pospíšilová

Marcela Rezková

Regina Samlíková – atestovaný psovod

Danica Sekulová

Kristina Somerlíková

Soňa Šabacká

David Volný

Edita Vraspírová

Jana Wičarová

Jana Zavadilová

Tomáš Stehlík – čekatel

Dita Hrazdírová – čekatel

Natália Badinková – čekatel

Katarína Vigodová – čekatel

Lenka Nemeškalová – čekatel

Barbora Ognarová – čekatel

Pavla Alexandrová – čekatel

Čestní členové:

Alfred Gutter

František Jančík

Radmila Marzyová

Jaroslav Smahel, in memoriam

 

Vstup do interní sekce pro členy zde.

Požádat o pomoc