Členové

Atestovaní psovodi:

Aleš Krč & Doris Aldeon

 • atest MV pro práci v ploše do května 2019
 • mobil: 608 700 684

Radmila Volná & Frencis ze Slunečné verandy

 • atest MV pro práci v ploše do září 2019
 • mobil: 737 184 251

Regina Samlíková & Beáta ze Lhoteckých lesů

 • atest MV pro práci v ploše do června 2020
 • atest MV pro práci v sutině do dubna 2021
 • mobil: 603 929 833

Petra Gabrišová & Extra Denbrix

 • atest MV pro práci v ploše do říjen 2020
 • mobil: 606 102 306

Lukáš Mařica & Aeryn Aldabri

 • atest MV pro práci v ploše do listopad 2020
 • atest MV pro práci v sutině do dubna 2021
 • mobil: 725 592 959

Jana Máslová & Esara Z Královských teras

 • atest MV pro práci v ploše do dubna 2021
 • mobil: 608 244 171

Seznam všech držitelů atestů v ČR najdete zde.


Členská základna:

Ilona Borýsková

Veronika Čepická

Ivo Čepický

Alena Francová

Miroslav Gabriš

Petra Gabrišová  – atestovaný psovod

Jiří Guňka

Sabina Hošková

Markéta Charousová

Alena Jančíková

Pavel Job

Marek Kaláb

Nikola Kalivodová

Eva Kamarádová

Jolana Kaplanová

Alena Kernová

Aleš Krč – atestovaný psovod

Stanislava Libišová

Anna Malířová

Irena Málková

Radmila Marzyová

Lukáš Mařica – atestovaný psovod

Jana Máslová – atestovaný psovod

Lenka Navrátilová

Zdeňka Okřinová

Eva Ondrušová

Alexandra Perničková

Taťána Pospíšilová

Marcela Rezková

Regina Samlíková – atestovaný psovod

Kristina Somerlíková

Soňa Šabacká

Jarmila Šiková

Ilona Štirská

Radmila Volná – atestovaný psovod

David Volný

Edita Vraspírová

Jana Wičarová

Jana Zavadilová

Jiřina Hynková – čekatel

Markéta Kolníková – čekatel

Danica Sekulová – čekatel

Čestní členové:

Jaroslav Smahel

Alfred Gutter

František Jančík

 

 

Vstup do interní sekce pro členy zde.