Členové

Atestovaní psovodi:

Radmila Volná & Frencis ze Slunečné verandy

 • atest MV pro práci v ploše do září 2019
 • mobil: 737 184 251

Regina Samlíková & Beáta ze Lhoteckých lesů

 • atest MV pro práci v ploše do června 2020
 • atest MV pro práci v sutině do dubna 2021
 • mobil: 603 929 833

Petra Gabrišová & Extra Denbrix

 • atest MV pro práci v ploše do říjen 2020
 • mobil: 606 102 306

Lukáš Mařica & Aeryn Aldabri

 • atest MV pro práci v ploše do listopad 2020
 • atest MV pro práci v sutině do dubna 2021
 • mobil: 725 592 959

Jana Máslová & Esara Z Královských teras

 • atest MV pro práci v ploše do dubna 2021
 • mobil: 608 244 171

Seznam všech držitelů atestů v ČR najdete zde.


Členská základna:

Ilona Borýsková

Veronika Čepická

Ivo Čepický

Alena Francová

Miroslav Gabriš

Petra Gabrišová  – atestovaný psovod

Jiří Guňka

Sabina Hošková

Markéta Charousová

Alena Jančíková

Pavel Job

Marek Kaláb

Nikola Kalivodová

Eva Kamarádová

Jolana Kaplanová

Alena Kernová

Aleš Krč

Stanislava Libišová

Anna Malířová

Irena Málková

Radmila Marzyová

Lukáš Mařica – atestovaný psovod

Jana Máslová – atestovaný psovod

Lenka Navrátilová

Zdeňka Okřinová

Eva Ondrušová

Alexandra Perničková

Taťána Pospíšilová

Marcela Rezková

Regina Samlíková – atestovaný psovod

Kristina Somerlíková

Soňa Šabacká

Jarmila Šiková

Ilona Štirská

Radmila Volná – atestovaný psovod

David Volný

Edita Vraspírová

Jana Wičarová

Jana Zavadilová

Markéta Kolníková – čekatel

Danica Sekulová – čekatel

Čestní členové:

Jaroslav Smahel

Alfred Gutter

František Jančík

 

 

Vstup do interní sekce pro členy zde.