Členové

Atestovaní psovodi:

Petra Gabrišová & Wictory Denbrix

  • atest MV pro práci v ploše do září 2022
  • mobil: 606 102 306

Jana Máslová & Esara Z Královských teras

  • atest MV pro práci v ploše do dubna 2021
  • mobil: 608 244 171

Regina Samlíková & Beáta ze Lhoteckých lesů

  • atest MV pro práci v sutině do dubna 2021
  • mobil: 603 929 833

Lukáš Mařica & Aeryn Aldabri

  • atest MV pro práci v sutině do dubna 2021
  • mobil: 725 592 959

Sabina Hošková & Cookie Samý Úspěch

  • atest MV pro práci v sutině do září 2021
  • mobil: 603 941 731

Seznam všech držitelů atestů v ČR najdete zde.


Členská základna:

Ilona Borýsková

Veronika Čepická

Ivo Čepický

Alena Francová

Petra Gabrišová  – atestovaný psovod

Jiří Guňka

Sabina Hošková – atestovaný psovod

Markéta Charousová

Alena Jančíková

Pavel Job

Marek Kaláb

Nikola Kalivodová

Eva Kamarádová

Jolana Kaplanová

Alena Kernová

Markéta Kolníková

Aleš Krč

Stanislava Libišová

Irena Málková

Radmila Marzyová

Lukáš Mařica – atestovaný psovod

Jana Máslová – atestovaný psovod

Lenka Navrátilová

Zdeňka Okřinová

Eva Ondrušová

Alexandra Perničková

Taťána Pospíšilová

Marcela Rezková

Regina Samlíková – atestovaný psovod

Danica Sekulová

Kristina Somerlíková

Soňa Šabacká

Jarmila Šiková

Radmila Volná

David Volný

Edita Vraspírová

Jana Wičarová

Jana Zavadilová

Petr Dočekal – čekatel

Dana Kroupová – čekatel

Hana Nyffenegger – čekatel

Jana Havelková – čekatel

Čestní členové:

Alfred Gutter

František Jančík

Jaroslav Smahel, in memoriam

 

Vstup do interní sekce pro členy zde.

Požádat o pomoc