BOHEMIA CUP RH-F KŘEPICE

V sobotu 30. 6. 2012 se za ochromujícího tropického vedra konal v Křepicích u Brna Bohemia Cup RH-F. Páni rozhodčí Jaroslav Sedlák a Květoslav Štibora posoudili celkem devět psovodů v kategorii B a dva psovody v nižší kategorii A.

Stopy byly kladeny na odrůstajícím jeteli, který se sice na první pohled zdál celkem nezáludným terénem, nicméně žhavé sluneční paprsky po třech hodinách stopu enormně ztížily. Z celého pole závodníků v tomto příšerném vedru našel sílu dojít a splnit tak limit pouze pes jediný – německý ovčák Quido z Třešňáku s psovodem Miloslavem Čeňkem, který tak obsadil v tomto závodě první místo. Za ním se umístil na druhém místě Jenda Pokorný s Ferdou Černá Tarantule a třetí skončil místní závodník Tomáš Strouhal s Axem z Templářské tvrze. Z členů KZJ se akce účastnily tři týmy – v kategorii A Fred Gutter s Irou, v kategorii B Pavel Job s Batty a Jolana Kaplanová s Barchettou. Podobně jako většina ostatních, ani naši psi se bohužel nedokázali s extrémním počasím vyrovnat a náročnou stopu zvládnout.

Navzdory počasí však pořadatelé zajistili bezchybný průběh celé akce a nepřízeň podnebí dokázali překonat svým skvělým přístupem a vytvořením velice příjemné přátelské atmosféry, za což jim patří náš dík.

Jolana Kaplanová