COOPERATION 2008

V noci z 19. na 20. dubna 2008 došlo k havárii velkokapacitního letounu, který při pádu do prostoru hraničícího s urbanizovanou oblastí naráží do nákladního vlaku převážející chemické látky z blízké továrny na nebezpečné látky. Síla exploze způsobuje značné poškození městské infrastruktury. Postiženo je město PSTRAZE ve vojvodství Dolnoslezském Celkový počet zničených nebo poškozených budov dosahuje několika desítek. Část z nich je celkově zničena, část pouze částečně, některé hoří. Pod troskami jsou uvězněny stovky obyvatel. Je také ohrožen zdroj pitné vody výtokem nebezpečné látky z poškozeného vlaku, chybí jakékoliv informace o eventuálních škodách v blízké chemické továrně. Trosky letadla jsou rozesety na prostoru několika kilometrů. Celkový počet obětí a osob bezprostředně raněných v důsledku nehody je obtížně odhadnutelný. Lokální služby a záchranné sbory skládající se také ze speciálních oddílů chemických, záchranných a vyhledávacích, lezců a hasičských jednotek provádějí záchranné práce, ale ukazuje se, že nastalá situace je nad jejich možnosti. Generální ředitelství PSP a ochrany obyvatel vysílá na místo události svou koordinační skupinu, která má za úkol utvoření štábu koordinujícího státní a mezinárodní pomoc (UNDAC TEAM).

V důsledku této mimořádné události se polská strana oficiálně obrátila s žádostí o mezinárodní pomoc na MIC – Monitoring and Information Centre Evropské unie. Česká republika se rozhodla vyslat dva specializované odřady pro vyhledávání a záchranu osob ze zřícených budov.

Zhruba takto a velmi stručně se dá charakterizovat hlavní scénář mezinárodního cvičení COOPERATION 2008, které právě probíhá ve dnech 20.-25: dubna 2008 ve vojenském prostoru Žagaň. Jedná se již o několikáté cvičení speciálních jednotek Polska a dalších států nasazovaných v rámci mezinárodních záchranných operací. Tento rok se organizátoři cvičení rozhodli klást větší důraz na spolupráci jednotlivých jednotek na místě nasazení, včetně jejich koordinace dle mezinárodně platných postupů, standardů a struktur pro koordinaci mezinárodní pomoci (zřízení Reception/Departure Centre-RDC, OSOCC- On-Site Operations Coordination Centre, požadavek na plnou soběstačnost týmů po dobu nasazení atd.). Cvičení se účastní přibližně 1100 osob, z toho 800 členů jednotlivých týmů. Kromě domácích týmů a dvou odřadů z České republiky jsou na místě nasazeny jednotky ze Slovenska, Maďarska, Belgie, Německa a Ruska. V rámci cvičení je rozvinuta i švédská polní nemocnice.

HZS Moravskoslezského kraje vyslalo na základě rozkazu MV-generálního ředitelství HZS ČR specializovanou jednotku pro vyhledávání a záchranu osob ze staticky narušených budov (dále jen „USAR CZ-OSTRAVA“), která se skládá z 16 příslušníků HZS Moravskoslezského kraje, dvou kynologů se psy Městské policie Ostrava, jedné kynoložky se psem Záchranné kynologické jednotky a lékaře Úrazové nemocnice Brno.

USAR CZ-OSTRAVA byl nasazen od pondělního rána 21. dubna 2008 do večerních hodin úterý 22. dubna 2008. Během cvičení se zapojil a fungoval v souladu s INSARAG Guideline, byl koordinován na místě vytvořeným OSOCC a během celkem čtyř nasazení ve třech sektorech prohledal 19 objektů a přilehlých prostor, lokalizoval, ošetřil a zachránil celkem 16 zraněných (včetně 1 spontánního porodu při vyproštění) a vyprostil 4 mrtvá těla. V průběhu cvičení byl konfrontován s nutností úzce spolupracovat a komunikovat s dalšími odřady a musel řešit např. ozbrojený útok na odřad a únos jednoho z členů odřadu – viz časový snímek činnosti. Při nasazení s úspěchem spolupracoval s kynology začleněnými do odřadu, využíval možnosti, které nabízí moderní elektronická vyhledávací zařízení, které jsou ve výbavě – štěrbinová kamera, endoskopická kamera, echolokátor, bioradar, unikátní analyzátory nebezpečných látek všech skupenství atd. Poprvé prakticky byla vyzkoušena kvalita a rychlost spojení pomocí satelitních telefonů včetně datového přenosu. Měli jsme možnost ověřit stanovené postupy záchrany, stabilizace, bednění a reagovat na některé nedostatky. Poprvé byla také ověřena logistika odřadu (viz požadavek na plnou soběstačnost odřadu ze strany organizátorů cvičení) včetně nových nafukovacích stanů, způsobem zajištění stravy systémem HotPack atd.

Tak tohle je oficiální článek na stránkách hasičů.

Měla jsem možnost se tohoto cvičení zúčastnit. Jela jsem tam s velkým respektem a taky jsem si několikrát říkala „zlatý“ zkoušky. Bylo to naše první takovéhle cvičení a opravdu je třeba si uvědomit rozdíl mezi praxí a sportem, tím nechci naznačit, že to nejde dohromady nebo že je to či ono lehčí. Je to o spolupráci jednak vaší a vašeho psa (tu, o kterou jsme ve sportu možná trochu ochuzeni) a jednak s ostatními členy týmu. Jste součástí týmu a je úplně jedno kdo co najde nebo jakým způsobem, hlavní je tam nikoho nenechat!

Snažila jsem se trochu popsat fotky a přiblížit danou situaci. Většinou se jednalo o budovy, ovšem byla tam různá omezení kam mohli lidé nebo jen pes a nebo vůbec nikdo, tím se úkryty stávaly obtížnější viz. první akce kdy figurant ležel někde ve sklepě, z druhé strany baráku byl normálně vchod a schody, ale pro nás to tam jako nebylo a pokud by tam vběhl pes tak by třeba vybuchl. Takže psi nám označili okýnko, hasiči udělali otvor, pak se pustil pes, který vyštěkal, ale ještě před vyprošťovací četou se musela zavolat zásahovka, protože bylo podezření, že by to mohl být terorista (byla to třicetiletá žena těsně před porodem, takže rodila ještě v tom sklepě) ano musím říci, že některé věci byly docela humorné, když místo dítěte zachráníte petku zabalenou v hadrech. Ale všechny tyhle věci se hodnotily, tzn. práce kynologů, hasičů, zdravotníků. Součástí cvičení bylo i cvičení zásahovky, takže v noci neustálé výbuchy, první noc jsem po každé ráně startovala ze spacáku v domnění, že už je to ono a já jedu do terénu. No teď jsme s Jezzem na nějaké výstřely zcela imunní. A nějaký vrtulníky? To už jsme ani nevnímali…

Musím říci, že to byla pro mě veliká zkušenost, kdy člověk má možnost poznat jak to asi v reálu vypadá, a navíc když je tam s takovou fajnovou partou kluků, tak pak je ten týden opravdu povedený!!!

(Šárka Chmelová)

Další fotografie: kzjcr.rajce.idnes.cz/Cooperation_2008/