KZJ má třetího atestovaného psovoda ve specializaci S