Letní výcvikový tábor KZJ

Letní výcvikový tábor KZJ patří každoročně k oblíbeným akcím naší organizace, protože je příležitostí nejen pro intenzivní výcvik, ale i pro neformální setkání přátel, posezení u ohně, povídání, vždy zbývá čas na vycházky, na koupání, výlety, zkrátka každý si tento letní čas užije dle svých představ. Letos se tento tábor vrátil po šesti letech zpět do rekreačního střediska Zahradiště, kam jsme řadu let rádi jezdili. Sešli jsme se zde v posledním červencovém týdnu v hojném počtu, včetně poměrně velkého počtu rodinných příslušníků, dětí a nechyběli ani milí hosté.
V okolí je bohužel vykáceno hodně lesa, nicméně areál samotný velice vzkvétá a určitě se všichni shodneme, že nám zde bylo opravdu fajn, za což patří naše poděkování manželům Beránkovým.
Program byl opravdu nabitý. Kromě každodenních tréninků stop, ploch a poslušnosti proběhl i jeden trénink sutinového vyhledání v Jihlavě. Dále školení na práci s mapou pod vedením Petra Dočekala a také noční sektorové vyhledání.
Jeden den patřil zážitkovému kurzu první pomoci, který nám připravili členové Červeného kříže. Další den nám zase zpestřil pplk. Ing. Vladimír Makeš s hosty z České zemědělské univerzity v Praze. Vyslechli jsme si zajímavou přednášku z etologie psů a někteří z nás prověřili své psy, jak reagují na stresové situace při vyhledání naprosto nestandardních situací.
Nelze opominout uspořádání Testů KZJ, na které nastoupil Lukáš Mařica v kategorii PT2 a tuto náročnou zkoušku úspěšně splnil. Kategorie stopařů TPS 1 a 2 bohužel úspěšná nebyla, ale aspoň tito stopaři ví, na čem je potřeba pracovat, aby tyto náročné praktické stopy příště zvládli.
Týden utekl jako voda a před námi je spousta dalších naplánovaných akcí, závodů, zkoušek, tak věřme, že nabité zkušenosti co nejlépe zužitkujeme a za rok zase na Zahradišti na viděnou!

 

Za KZJ Jolana Kaplanová

Požádat o pomoc