Meeting záchranářských psů 11.-13. 4. 2014

Ve dnech 11.–13. 4. 2014 pořádala Kynologická záchranná jednotka Meeting záchranných psů, kterého se zúčastnilo 10 tříčlenných družstev z České i Slovenské republiky. Na naší základně na KK Zetor jsme uvítali členy z několika různých organizací (SZBK, Horská služba, SARDA, Záchranáři Česká Kamenice, Slovakia rescue dog, KZJ atd.), pro které jsme měli připraveno široké spektrum úkolů.

Snažili jsme se, aby tato akce nebyla závodem, ale spíše setkáním záchranářů, přičemž společným jmenovatelem celé akce bylo praktické zaměření a předání zkušeností.

Pátek večer patří na většině akcí ubytování, losování, organizačním pokynům, nám se podařilo tento čas zpestřit předvedením sanitního vozu Jihomoravské záchranné služby, za což patří velký dík naší člence MUDr. Báře Zuchové a záchranáři Radkovi Turínovi. Velice zajímavý odborný výklad, prohlídka sanitky a jejího perfektního vybavení, možnost vše si „osahat“ – každý z nás si určitě v tu chvíli uvědomil, jak obrovská zodpovědnost na záchranářích leží.

V sobotu již od brzkého rána vyrážela jednotlivá družstva na trať dlouhou cca 6 km, na které je čekala stanoviště s plněním nejrůznějších úkolů- rozsáhlý terén na plošné a sutinové vyhledání, netradičně pojatá poslušnost, první pomoc psovi, nečekané překvapení v podobě epileptika a také velice reálně imitovaná dopravní nehoda. Zejména poslední jmenované stanoviště bylo pro většinu účastníků velice náročné a „zachránit“ všechny vážně zraněné účastníky nehody se podařilo málokomu.

V neděli absolvovala družstva tři stanoviště- a to sutinové vyhledání ve Velaticích, které bylo oživené nečekaným chováním figurantů, s kterým se v praxi určitě také můžeme setkat a vyhledání v areálu trenažeru Vycvikového střediska HZS v Brně. Posledním úkolem psovodů bylo slaňování i se psy, které proběhlo pod vedením profesionálních hasičů, a věříme, že pomohlo každému ze zúčastněných k získání dalších zkušeností v této činnosti.

Jak již bylo řečeno, akce nebyla pojata jako závod, ale na závěr dne každý rozhodčí zhodnotil dané stanoviště a bylo oceněno vždy jedno družstvo, které na daném pracovišti prokázalo nejlepší výkon. Doufáme, že byť jsme nerozdávali body a medaile, odvezli si všichni zúčastnění něco ještě cennějšího-praktické zkušenosti, zážitky a příjemný pocit z víkendu stráveného mezi kamarády záchranáři.

Takže třeba zase za dva roky na shledanou!

Fotografie najdete zde, zdezde.

(Jolana Kaplanová)