Mezinárodní zkoušky Eggendorf 2014

První letošní mezinárodní akce, na kterou se naši členové vydali, dopadla pro KZJ velmi úspěšně. Z 8 nastoupených psovodů jich 6 splnilo limit zkoušky.

Pro kategorii FL byl nachystán velmi zajímavý terén. Středem byla poměrně velká louka, okraje pak byly hodně neprostupné a na levé straně val, který pro psy tvořil přirozenou hranici při hledání a bylo třeba dostat psa až za jeho úroveň. Zejména v úrovni FL-A to bylo důležité, psovod se nemůže hnout z osy postupu. Sutinový terén jsme neviděla, ale dle líčení to byl starý statek, budovy, upravené na trenažer. Poslušnost probíhala na stadionu a překážky byly standardní, velmi bytelné a zejména u distancí jsme ocenili jejich viditelnost.

Někteří naši účastníci přijeli jen na jeden den, 4 z nás si udělali výlet a strávili jsme v Eggendorfu pátek, sobotu a neděli. Navzájem jsme si fandili, doprovázeli se na jednotlivé disciplíny a měli možnost sledovat práce ostatních psovodů v ploše. Jako za „starých dobrých časů“.

Na ploše posuzovala paní rozhodčí Resi Gerritsen, poslušnost Karel Pavlík, sutina Jerneja Ternovec. V ploše bylo nutné se domluvit, nejlépe anglicky a znovu bylo patrné, jak je důležité znát zkušební řád a vědět, jak si poradit s taktikou a na co se zeptat. A případně mít sebou překladatele, když se nedomluvíme.

Obecně byla organizace zkoušek výborná, nic neskřípalo, občas se časy posunuly dopředu, ale to je lepší varianta, než někde čekat. V sutině byl pro kategorii B zrádný jeden velmi těžký úkryt – kombinace bočního a spodního. V ploše je třeba trénovat figuranty ležící na zádech s obličejem nahoru a také učit psa nevnímat přirozené přírodní překážky jakou jsou právě cesty, valy, potoky atd. Máme další tipy na trénink a to je hlavní.

Fotogalerii od Soni najdete zde.

(Soňa Šabacká)