Mikulášská vycházka 7. 12. 2014

V neděli 7. 12. se relaxuchtiví psovodi a psi KZJ vydali na již tradiční Mikulášskou vycházku. Tentokrát opravdu vůbec nešlo o cvičení, svoje hlavy namáhali pouze lidé, kteří měli za úkol na trase ukázat orientaci v mapě a v terénu (tentokrát bez GPS). Po cestě jsme nacházeli krabičky s nápovědou, kde bude poslední stanoviště. Cílem bylo najít místo, které není vhodné pro workoholiky.

Kdo hledá, ten najde, a tak jsme našli Lelkovadlo. Po odlelkování jsme se s chutí a se spoustou bahna na oblečení vrhli do hospůdky zakočnit zdařilou akci obědem. Děkujeme Janě Zavadilové za přípravu tohoto výletu.

Fotogalerie zde.

(Marcela Rezková)