MIKULÁŠSKÁ VYCHÁZKA S PŘEKVAPENÍM

Poslední společnou akcí v roce 2012 byla Mikulášská vycházka, ovšem ne jen tak obyčejná. Na její organizaci se podílely Jana Zavadilová, Kristina Somerlíková a Soňa Šabacká a záměr byl jasný – dát si trošku do těla a spojit příjemné s užitečným. Trasa vedla z Lesné, kde jsme nechali auta u taverny Johna Silvera a okruhem zase zpět. Cestou se většina lidí seznámila nebo oprášila své vědomosti a zručnost při práci s GPS a první stanoviště bylo „hledání pokladu“. Den předtím byly v úseku lesa zakopány poklady – tenisáky pro pěšky a zaznamenány souřadnice. Podle zadaných souřadnic jsme si mohli každý najít s pomocí GPS svůj vlastní poklad. Někomu to šlo lépe, někomu hůře, ale nakonec byly všechny poklady vyzvednuty. Druhou zastávkou bylo krátké motivační štěkání po zátěži pochodu, které všichni psi zvládli na jedničku. Výlet končil jak jinak v taverně, kde jsme měli rezervaci a zakončili jsme nedělní dopoledne obědem.