Národní zkoušky IPOR 27. 3. 2011 Jarní probuzení

V neděli 27. března, po nejkratší noci roku při přechodu na letní čas, k nám zavítal mezinárodní rozhodčí pan Květoslav Štibora. A to bylo znamení, že budeme skládat zkoušky podle zkušebního řádu IPO R. Nastoupilo třináct odhodlaných psovodů a osm se jich nakonec radovalo z úspěchu. A těch pět? No není každý den posvícení.
Co říci celkově? Zkoušky proběhly v naprosté pohodě a je tedy nutno poděkovat všem, kteří se o to zasloužili. Tedy nejen panu rozhodčímu, vedoucí zkoušek Regině Samlíkové a psovodům, ale i sluníčku, které se na nás celý den usmívalo a hlavně pomocníkům na všech stanovištích. Tak ještě jednou díky všem za hezkou neděli a ať nám to celý rok štěká!!!

Pavel Šabacká