Národní zkoušky IRO 8. 9. 2013

fotogalerie 1, fotogalerie 2

Původně měly být tyto zkoušky v období babího léta zaměřené na vodu a případně doplněné o další psovody. Nakonec byl o zkoušky obrovský zájem a k původním 4 vodám přibylo tolik zájemců, že se na všechny ani nedostalo a pan rozhodčí Květoslav Štibora měl k posouzení povolených 35 oddílů.

Funkce vedoucího zkoušek se zhostila poprvé Lenka Navrátilová. V půl osmé ráno jsme přivítali pana rozhodčího a v osm začínaly první speciální práce RH-E v ploše. Hned na to navazovaly plošná béčka ve složitém a neprostupném terénu. Tady se nepodařilo Aleně Francové dobře hospodařit s časem a nedošli k poslední osobě. Ostatní limit speciální práce splnili a následoval přejezd na sutiny. 3 sutinové éčka, 1 áčko a 2 béčka – všem se zadařilo a byly k vidění opravdu velmi pěkné práce. Zatímco se pan rozhodčí občerstvoval, chystala se na brněnské přehradě voda.

Když jsme ale dorazili na přehradu, začal se teprve nafukovat druhý člun. Hodně foukalo a tak se zvažovalo, zda vůbec na vodu jít, bylo jasné, že práce se člunem bude těžká a proud byl silný. Nakonec jsme začali a ukázalo se, že vodní zkoušky musí být opravdu separátní, maximálně 6 psovodů a ne v kombinaci s jinými druhy zkoušek. Člun byl na vodě místy nezvladatelný, motor na takové vlny a proud slabý a práce na vodě nám trvala téměř o 2 hodiny déle než bylo plánováno. Hned na začátku nám vypadl Erník Soni Šabacké, kterého odradily vlny na vodě a tak pokračovaly dvě vodní zkoušky až do zdárného konce.

Po krátké pauze pokračovaly na KK Zetor všechny zbývající poslušnosti a bylo jasné, že zatmíme. Kvůli překážkám začali poslušnost zkouškaři B a distance hledali pejsci již spíše po čuchu než vidu. Poslušnost E jsme tím pádem přesunuli pod lampu a zřejmě poprvé ji dělali psovodi opravdu za tmy. U boseronky Aničky Malířové se projevila únava za celý den a bohužel poslušnost za tmy nezvládla, ostatní se s tím poprali zdárně.

Papíry byly dopředu vyplněné, dopsat body, zapsat výsledky do knížek a kolem 22.30 jsme dospěli ke konci. Pan rozhodčí měl celou dobu dobrou náladu a zkouškaři byli opravdu stateční. Velký dík patří vedoucí zkoušek, která až do konce neztrácela humor a s obrovským nasazením vše koordinovala a zařizovala. Na výsledky zkoušek se můžete podívat v sekci výsledky, nyní jen pár postřehů na závěr:

1. Vodní zkoušky jedině samostatně!

2. K motoru musí být nachystaná náhradní baterka

3. Do skupiny osob při počtu zkouškařů více jak 5 je třeba nejméně 4 psi do skupiny, i ti imunní začínají po čase reagovat na střelbu a není třeba riskovat následky.

Pan rozhodčí Květoslav Štibora navzdory pozdní hodině zkonstatoval, že zkoušky byly úspěšné, a pochválil připravenost všech psovodů.

Takže dalším zkouškám ZDAR!