Nový zápis z jednání z členské schůze najdete v interní sekci.