Praktická stopa 2013

fotogalerie 1, fotogalerie 2

Ve dnech 20.–22. 9. 2013 pořádala kynologická záchranná jednotka druhý ročník akce Praktická stopa.

Místo setkání zůstalo stejné jako loni – areál Zahradiště nedaleko Žďáru nad Sázavou, a také hlavní myšlenka akce se nezměnila – závod, i když akce byla vyhodnocena jako soutěž s pořadím, šlo především o setkání stopařů, věnujících se stopování v praxi. Změnou bylo ztížení stopy a také odlišný způsob hodnocení – na základě objektivních kritérií. Drobným zpestřením byl také teoretický test první pomoci.

Celkem 12 týmů nastoupilo během dvou dní na stopu 1,5 km dlouhou, 2 hodiny starou, s vyhledáním nášlapu pomocí identifikačního předmětu, který dostal psovod k dispozici. Každá stopa byla také křížena hned v průběhu prvních sto kroků stopou stejně starou klamnou. Stopy vedly jak po cestách, tak přes lesy, louky, pole, občas i silnice, zkrátka cestou necestou.

K vidění byla velice pestrá paleta plemen psů – německý ovčák, belgický ovčák, border kolie, hovawart, erdelteriér, bloodhound, rotwajler, ale i kříženec. Také styly a způsoby práce s pachem se různily. Viděli jsme práci ve stylu mantrailingu, sportovní stopaře, záchranáře i velice pěknou práci profesionálního psovoda Policie ČR.

Každá stopa měla svůj příběh, který vymyslel kladeč a tomuto příběhu byla přizpůsobena jak trasa, tak předměty na stopě. Všechny týmy pozorným okem sledoval pan rozhodčí ing.kpt. Vladimír Makeš, který dokázal díky svým obrovským zkušenostem nejen spravedlivě posoudit práci psa a psovoda, ale zejména každému poradit, na co se v další práci soustředit, co a jakým způsobem zlepšit. Doufáme, že každý ze zúčastněných si z této záchranářské akce odnesl jak velice cenné poznatky a zkušenosti, tak příjemné zážitky a inspiraci pro další stopování.

Oproti loňskému ročníku bylo vidět znatelné zlepšení práce psovodů při nasazení a vyhledání stopy a také zlepšení ve stylu vedení psa. Dokázat se oprostit od sportovních návyků a uvědomit si cíl – najít rychle pohřešovanou osobu – není lehké.

Poděkování patří jak našim sponzorům (Cymedica, JUKO, Panda plus), tak panu rozhodčímu a všem pomocníkům, bez nichž bychom tuto akci uspořádat nikdy nedokázali.

Po skončení Praktické stopy ještě proběhly historicky první zkoušky prvního stupně sdružení Rescue Stopaři, o.s. Více na www.rescue-stopari.cz.

Těšíme se zase za rok na viděnou!

(Jolana Kaplanová)