Praktická stopa 2021, 10. ročník – propozice, přihláška