Praktické cvičení plošného vyhledávání – propátráno 196 ha, nalezeno 6 osob

Minulou sobotu (29. 5. 2021) proběhlo praktické cvičení plošného vyhledávání, které simulovalo reálný zásah a mělo za úkol prověřit a posílit připravenost psovodů pro praktické využití. Cvičení bylo otevřené pro všechny zájemce, kteří si mimo reálný zásah mohli vyzkoušet, jak celý proces probíhá.

Fakta:

  • propátráno: 196 ha (z celkových 228 ha) = 19 z 22 připravených terénů
  • nasazeno: 10 psovodů (+ 3 další v záloze)
  • první odchod ze štábu: v 11 hodin
  • poslední návrat do štábu: v 17 hodin
  • celkem figurantů: 6 na 5 místech – VŠICHNI ÚSPĚŠNĚ NALEZENI
  • nejdelší nasazení: 5 hod 42 min
  • nejvíce nachozených km psovoda: 16

Aby akce probíhala co nejvíce v režimu praxe, nebylo předem známo místo, rozsah, ani další detaily. Jediné, co z důvodu organizace bylo známo předem, byl čas příchodu SMS s pokyny.

Ohlašovací SMS přišla v sobotu po deváté hodině ranní všem nahlášeným psovodům a doprovodům. Od této chvíle běžel souboj o čas. Samotná cesta k místu byla na hodinu od Brna.
Sraz a prohledávané sektory byly nakonec nedaleko hradu Buchlov. Terény to byly různorodé a prověřily jak technickou, tak fyzickou připravenost dvounohých i čtyřnohých pátračů.
Na místě nebyl mobilní signál a veškerá komunikace probíhala pomocí vysílaček (jako při ostrém zásahu).
Účastníci přijížděli na místo srazu postupně a jak přijížděli, vycházeli také do svěřených terénů. Na začátku se v improvizovaném štábu dozvěděli příběh, dostali popis hledaných osob a do GPS jim byly nahrány terény.

Do terénu vycházel vždy psovod se psem a doprovodem (bez psa). Při vstupu do terénu a po ukončení práce psovod nahlásil štábu aktuální situaci. Pokud ukončoval práci, řekl si, jestli chce rovnou další terén, nebo se bude vracet na štáb.
Akce byla nachystána tak, aby ani štáb neznal polohu figurantů, další „špek“ byl v tom, že nahlášený počet figurantů byl o jednoho vyšší, než jaká byla skutečnost. Tím bylo zajištěno, aby nikdo „nepočítal“ nálezy ve vysílačce a motivace byla pořád vysoká. Ne všichni měli to štěstí, aby měli v přiděleném terénu figuranta a proto byl na konci celé práce připraven “ověřovací figurant” poblíž štábu.
První figurant byl nalezen do 15 minut a poslední po více jak 5 hodinách. Nikdo ve svém terénu nikoho nenechal a tak byli všichni spokojeni.
V úterý ještě proběhlo online vyhodnocení prací a výměna zkušeností.

Děkujeme figurantům, všem organizátorům i těm, co se zúčastnili a budeme se opět těšit příště!

 

——————

Celkem bylo propátráno 196 ha (z celkových 228 ha). 

Propátráno bylo 19 z 22 nachystaných terénů.

Nasadili jsme 10 psovodů a 3 další byli v záloze.

První psovod vyrážel do terénu v 11 hodin, poslední návrat do štábu byl v 17 hodin.

Figurantů bylo nakonec 6 na 5 místech – všichni nalezeni.

Nejdelší nasazení trvalo 5 hodin a 42 minut. 

Nejvíce nachodil psovod 16 km.

Požádat o pomoc