Praktické pátrání po pohřešovaném v Boskovicích, 16. 11. 2009

16. 11. 2009

Kolem 22:00 h večer se mi ozvala paní s prosbou o pomoc při pátrání po jejím 2 dny pohřešovaném manželovi. Ten v neděli ráno bez mobilu, dokladů a peněz, jen s malým obnosem, odešel si koupit noviny a projít se a doteď se nevrátil. Vyptala jsem se na podrobnosti včetně zdravotního stavu a také si vyžádala informace o dosud prováděném pátrání policie a zavolala panu J. Šlechtovi, který se stará o atestované psovody. Ten mi potvrdil, že v tomto případě, kdy se jedná o výzvu civilní osoby a prosbu o pomoc, můžeme jako soukromé osoby psovodi pomoci bez jakéhokoliv omezení. Přesto jsem v první řadě oslovila atestované a zkušené psovody a ve složení Veronika Švestková, Šárka Chmelová, Petra Bučková, Milan Oliva, Jiří Zeman a já jsme ve 23:00 h dorazili na místo. Rodina pohřešovaného nás doprovodila do lesa, kde byl předpoklad posledního pohybu hledaného. Tam jsme díky GPS a vysílačkám, které dovezli Veronika a Jirka, zmapovali terén, určili si hranice a systém práce a v rojnici vyrazili. Terén byl dlouhý cca 2 km a široký asi 500 m, takže jsme jej prohledali systémem U, jednu část směrem tam a druhou cestou zpět k autům.  Vzhledem k bezvětří a tmě jsem volili rojnici hustou na odstup cca 30 m. Psi pracovali zhruba hodinu a půl, domů jsme se dostali ve tři ráno.

17. 11. 2009

Další skupina pokračovala dnes za světla a snažila se prohledat další okolí, ale bezúspěšně. Opět ji tvořili zkušení atestovaní psovodi (Veronika Švestková, Petra Bučková, Šárka Chmelová a psovodi, kteří mají složené plošné béčko, tj. Regina Samlíková, Lenka Navrátilová, Pavla Jungová a Irena Málková).

17. 11. 2009, 18:30

Zpráva od manželky pohřešovaného – právě identifikovala tělo, pátrání skončeno. Hledaný nebyl v lokalitě, kde jsme hledali, našel se u blízké přehrady.

Byl to po velmi dlouhé době první takový zásah a musím říct, že všichni psovodi pracovali výborně. Bez ohledu na noční či denní dobu se dostavili okamžitě na místo a snažili se pomoci v rámci svých možností. Co nám pokulhává je vybavení na takový zásah – kvalitní svítilny, GPS, nachystané nabité vysílačky a znalost práce s těmito nezbytnými pomůckami. Toto si beru na starost jako výcvikář.

(Soňa Šabacká)