PŘEBOR KZJ 2012

Letošní přebor proběhl v kategoriích ST1 a 2 a PT 1 a 2, na rozdíl od loňska nebyly žádné doplňkové kategorie, ale i tak byla účast velmi hojná. Páteční večer přivítal rozhodčí Radku Marzyovou a závodníky v ploše na Klajdovce a rozhodčí Jitku Hermanovou a závodníky v sutině na Zbrojovce v nepopulární a těžké hale č. 34.

Zblízka jsem měla možnost sledovat plochy, sutiny jen z doslechu, ale obě rozhodčí byly kreativní a snažily se práci udělat zajímavou. Radka Marzyová zvolila typ terénu na jeden průchod, 200 m dlouhý a 100 m široký pro kategorii PT 1, a 400 m dlouhý a 100 široký s jednou zatáčkou pro kategorii PT 2. Právě zatáčka u PT 2 byla záludná a na její úrovni se ve čtverci cca 50×50 m neprostupného hustého trní nalézaly blízko sebe dvě osoby. Až na Citu, které se do trní moc nechtělo, zvládli všichni ostatní tuto obtížnost bez problémů a v noci všechny PT 1 a 4 (z 5ti) PT 2 speciál splnili. U sutin byla situace ještě více divoká.

Rozhodčí využila práva upravit v rámci závodu velikost terénu a časy a tak noční speciál pro ST1 byl relativně malý, časový limit 10 minut a jen jedna ukrytá osoba. V kategorii ST 2 psovodi těžko usínali a není divu, z možných tří figurantů neměli v terénu na noční práci ani jednoho. Tato varianta je velmi obtížná a prověří zejména důvěru psovoda ve psa a jejich vzájemné souznění. Někteří podlehli a vyrobili falešňák, který je jeden pro celkovou práci u testů povolen. Téměř do konce závodu nevěděli sutináři, jak to celé vlastně bylo a tak byla tato kategorie až do konce napínavá a tajemná. Na denní speciál v sutině byla opět hala č. 34 a tentokrát celá s plným časovým limitem pro obě kategorie. Ze čtyř ST 1 zůstaly 3, Dantík Lenky Navrátilové se zranil a tak ze závodu odstoupila.

V plochách pokračovali všichni a sraz byl v Líšni u továrny Ergon, kde je pod strání velká zarostlá plocha, v létě úplně neprostupná, nyní na konci podzimu přijatelná. Radka Marzyová si vymyslela pro tuto práci příběh a mimo jiné přezkoušela také samostatnost psa v terénu v případě, že se musel psovod pohybovat na dané linii. Tady již téměř všichni využili svých zkušeností, větru a jen Extra Radky Volné jednu osobu nenašla, ostatním se všem zadařilo a padaly vysoké body (99, 96, 93 atd.).

Co říci závěrem? Výsledky najdete v sekci výsledky, za fotky děkujeme moc Martinovi. Velká gratulace patří našim dvěma přeborníkům pro rok 2012, Regině Samlíkové v sutině a Davidovi Volnému v ploše. Poprvé jsme měli také hosta, Martina Brandnera, který si vyzkoušel naše pojetí testů a zazávodil si.

Pár slov nám napsala rozhodčí Radka Marzyová:

„Byla pro mě radost posuzovat. Pomocníci byli „vždy připraveni“ a ochotní, psovodi ukáznění, psi nadšení a dobře připravení. Snad jen při poslušnosti by to chtělo častější nácvik zejm. vysílání na cíl, což je cvik pro praxi hodně důležitý. Ještě jednou tedy děkuji všem zúčastněným, přeji jim hodně úspěchů a těším se na další akce naší KZJ.“

Na závěr roku nás čeká ještě Mikulášská vycházka a ne jen tak obyčejná a za dveřmi je rok 2013.

Soňa