Předváděcí akce v Lysovicích

v sobotu 27.8.2023 se členové KZJ ČR zúčastnili předváděcí akce na Vojenském dni v Lysovicích.
Po představení jednotky následovalo představení psovodů a psů, kteří pozdravili publikum štěkotem. Následovala ukázka poslušnosti. První část byla společná, ve druhé části jednotliví psovodi a psi ukázali cviky jednotlivě. A jako poslední přišly ukázky vyhledávání a značení osob. Lidé měli tak možnost vidět výcvik od začátku, kdy pes vidí osoby odcházet až po dobrovolníky ukryté v úkrytech a rozmístěné po celém ploše. Vše probíhalo za střelby. V okolí jezdil tank a nad hlavou létal vrtulník.
I pro nás to jsou nové zkušenosti a jsme zvědaví, co zažijeme příště 🙂
Velké díky všem psovodům, co se na této akci podíleli a organizátorům děkujeme za pozvání.

Za KZJ Ilona Borýsková

Fotografie: FB příspěvek

Požádat o pomoc