Seminář praktického vyhledání v ploše – Malacky 17.–19. 5. 2013

Akci pořádala Bratislavská záchranná brigáda v areálu Ministerstva vnitra v Malackách. Tento rozlehlý areál poskytl ideální podmínky pro uskutečnění jak teoretické části, tak pro sutinové vyhledání i stopování. Také terény na plochy byly v dosahu, jen několik minut jízdy autem.

Akce začínala v pátek večer, bohužel vzhledem k prudké bouřce se nekonalo naplánované plošné vyhledání. Stěžejní část programu probíhala v sobotu, kdy už od ranních hodin až do pozdního odpoledne měli účastníci možnost vyslechnout velice zajímavé přednášky. Lektorem byli p.kpt. Vladimír Makeš (Policie ČR) a p. Jindřich Nečas (Záchranáři Česká Kamenice) .

V první části nás p. kpt. Makeš seznámil s přesným postupem při vyhlašování   pátrání po pohřešovaných osobách a také s legislativním podkladem, na základě kterého se akce vyhlašuje a svolávají se jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému, včetně atestovaných psovodů.

V další části jsme byli seznámeni s metodikou plošného vyhledání zaměřeného na praxi, věnovali jsme se teorii šíření pachu, práci s větrem, práci dle členitosti terénu apod.

Znovu jsme si uvědomili markantní rozdíl ve způsobu práce týmu na praktické vyhledání oproti sportovnímu pojetí dle IRO.   Z toho také plyne, že každý psovod si musí nejprve stanovit cíl a tomu přizpůsobit metodiku výcviku a způsob práce. V praxi je nutné, aby tým prohledal rozsáhlé území, aby pes vydržel spolehlivě pracovat minimálně 2-4 hodiny. K tomu je navíc potřeba, aby psovod měl hluboké znalosti o způsobu šíření pachu, aby uměl pracovat s větrem, perfektně se orientoval v terénu i v mapě atd.

Závěrečná sobotní přednáška byla zaměřena na práci s GPS. Jindřich Nečas shrnul všechny základní informace o GPS, které psovodi potřebují, aby mohli tuto dnes již v praxi zcela nezbytnou pomůcku co nejlépe a nejsnáze využívat. Umět najít požadovaný bod dle souřadnic, rozplánovat si svůj pohyb v terénu a systematicky terén prohledat, změřit požadovanou vzdálenost apod. -to jsou základní dovednosti s GPS, které je nutné často opakovat, aby se poté v „ostré akci“ staly rutinními a tedy použitelnými.

Praktické nasazení však samozřejmě není jen o použití GPS, každý psovod by měl umět dobře „číst“ mapu, měl by umět správně dle nastavených zvyklostí umět používat vysílačku atd.

Těch informací, které by měl psovod (a nemyslím, že jen atestovaný psovod, ale každý záchranář) obsáhnout, je velké množství a myslím, že v tomto směru má většina z nás co dohánět. Z mého pohledu byl tento seminář velice motivující, ukázal, na co se zaměřit a kde je velký prostor pro rozšíření našich schopností a dovedností.

Kromě teoretické části měli všichni psovodi příležitost v sobotu podvečer a v neděli dopoledne nově nabyté informace zkusit použít při výcviku, zatrénovat si v neznámém prostředí a s novými figuranty.

V neděli ráno jsme navíc měli možnost vidět práci tří atestovaných psovodů – naše členka Regina Samlíková, Martin Brandner a Jindřich Nečas dostali od organizátorů zadaný terén k prohledání a mohli sledovat způsob jejich přípravy před zahájeném pátrání, organizaci a rozdělení práce a následně již také samotnou práci týmu v přiděleném terénu. Všichni psovodi svůj zdárně úkol zvládli a všichni ostatní pak již mohli ujíždět domů s hlavou plnou nových informací, zkušeností a plánů. Dík patří všem pořadatelům za uspořádání akce a lektorům za perfektně připravené přednášky!!

(Jolana Kaplanová)