Soustředění v Rapšachu

V termínu od 25.8. do 28.8. proběhlo soustředí v krásném prostředí Jižních Čech Rapšach, areál Londonka. Musím říct, že snaha provozovatelů postupně areál zvelebovat je, tentokrát jsme byli potěšeni změnami v hale č. 1. Venkovní trenažer, dva zastřešené trenažery a k tomu tréninková hala, tři prostory na trénink ploch a upravená plocha na poslušnost s překážkami – to vše můžeme využít. Cyklostezky, koupání a další radovánky samozřejmě také. Komorní sestava 12 psovodů z KZJ. Ilona Aljaška Borýsková a Jana Máslová přijeli již dříve (soustředění psí školy) a Ilona využila možnosti zkoušek IRO pořádaných organizací K9 – 4U Londonka. Ilona Aljaška Borýsková Složila zkoušku T-A, gratulace 🙂 (rozhodčí Jaroslav Sedlák). Soňa Šabacká a Ori složila zkoušku FL B N. Součástí soustředění na Londonce byly plánované testy KZJ, kterých se zúčastnilo 5 psovodů. Rozhodčí Regina Samlíková a Soňa Šabacká. Šťastným držitelem zkoušky PT 1 a jediným, který na testech uspěl – Lukáš Mařica a Zaza, body denní práce 99, noční práce 98. Byl to zážitek a opravdu krásná práce obou. Velké díky patří pomocníkům, bez Vás by to nešlo. Díky za organizaci Regina Samlíková a těšíme se na příští rok.

 

Požádat o pomoc