Sutinové testy KZJ na Londonce

Dva ze tří psovodů splnili ST 1, Testy KZJ v sutinové specializaci na jihočeském trenažeru na Londonce. Simulované následky po výbuchu v továrně na výrobu pneumatik měly prověřit psy při kontrole a prohledání zasažených částí továrny. Pro psovody čekala denní práce skládající se ze dvou terénů. Všichni psovodi postoupili do noci. Noční část pak navazovala na denní práci, nicméně splněnou zkoušku si odnesli 2 psovodi. Debriefing formou diskuze byl zaměřen na nedostatky stejně jako možné směry tréninku a posun psovodů k druhé úrovni Testů. Úspěšným psovodům gratulujeme!

Požádat o pomoc