Výbuch domu Hlinky, 19. 6. 2008

Asi ve 3,30 hodin mě probudil telefonát Martina Červenky. Martin se mne ptal, jestli jsem schopen dostavit se k praktickému zásahu na Hlinky 138, kde vybuchl dům. Na místo jsem dojel asi 10 minut před 4 hodinou. Ohlásil jsem se veliteli zásahu, který mi oznámil, že moje kolegyně (Veronika Švestková ze SZBK) sutinu prohledala a zda bych mohl prověřit totéž se svým psem. Takže jsem s Ivošem prohledal kompletně sutinu včetně míst, kam se nemohl dostat Veroničin „větší“ pes Hak. Pes nikde neznačil a já nahlásil veliteli zásahu, že sutinu považuji za prohledanou a žádné osoby se tam nenacházejí. Ještě jsme s Veronikou a našimi psy prohledali okolí domu (rozlehlou zahradu), abychom se ujistili, že se tam nenalézá žádná osoba. Na místě byli i příslušníci kriminální služby, z nichž jeden se mne vyptával, co jsme za psovody a z které organizace, na což jsem mu detailně odpověděl. Naši práci jsme ukončili asi v 5,00 hodin.

(Franta Jančík)