Zápis z jednání výboru

Do interní sekce byl přidán zápis z jednání výboru 8.6.2018